Informatie over het verwijderen van de batterij

Aanwijzing over het afvoeren van gebruikte batterijen

Het volgende bericht is van toepassing op eindgebruikers die batterijen of producten met ingebouwde batterijen gebruiken:

Het gratis terugnemen van gebruikte batterijen

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren.
om een correcte verwijdering te garanderen. U kunt gebruikte batterijen opslaan op een
gemeentelijk inzamelpunt of in de handel ter plaatse. Wij zijn ook een distributeur van batterijen voor de
terugname van gebruikte batterijen, waarbij onze terugnameplicht geldt voor gebruikte batterijen van het type
die we als nieuwe batterijen in ons eigen assortiment dragen of hebben gedragen. gebruikte batterijen
van het bovengenoemde type, kunt u ze ofwel met voldoende frankering aan ons retourneren of rechtstreeks sturen naar
naar ons verzendmagazijn op het volgende adres, gratis:

Comedes GmbH
Vierhöfen 1
94522 Wallersdorf

Betekenis van de batterijsymbolen

De batterijen zijn gemarkeerd met het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak. Dit symbool geeft dit aan,
dat batterijen niet met het huishoudelijk afval mogen worden weggegooid. Voor accu's met meer dan 0,0005 massapercentage
kwik dat meer dan 0,002 massaprocent cadmium of meer dan 0,004 massaprocent lood bevat, of
onder het vuilnisbakje de chemische benaming van de gebruikte vervuilende stof in elk geval symboliseren - en zo
"Cd' staat voor cadmium, 'Pb' voor lood en 'Hg' voor kwik.